Nepodmíněný základní příjem


Photo by Lina Trochez on Unsplash

Nepodmíněný základní příjem je dar, který dává vláda svým lidem, peníze, které dostanete jen za to, že existujete. Není podmíněn ničím jiným, než vaší fyzickou existencí. Aby fungoval, měl by být vyplácený každému bez dalších podmínek, pravidelně, v oficiální měně (žádné poukázky apod.),

Bohužel u nás nepodmíněný základní příjem neexistuje. Existuje tu složitý systém sociálních dávek, který vám dá nějaké peníze v případě, že se ocitnete v nouzi, ale musíte svou situaci doložit např. nějakými papíry a potvrzeními. Takový systém se mi zdá dost komplikovaný a docela určitě i drahý.
Připadá vám myšlenka rozdávání peněz za nic jako divná, revoluční a demotivující? My ale už spoustu věcí zadarmo (nebo skoro zadarmo) dostáváme. Například školy, silnice nebo veřejné osvětlení. Považujeme za samozřejmé, že po silnici může chodit nebo jezdit každý bez ohledu na to, jestli se na její údržbě podílí nebo ne.
Jedna myšlenka, která je v pozadí obav z tohoto druhu příjmu, je fakt, že považujeme peníze za odměnu buď za užitek, který přinášíme svou prací, nebo za úplatek, že děláme něco, co bychom zadarmo nikdy nedělali. Hodnotíme lidi a chceme rozhodovat, kdo má právo na peníze a kdo ne. Pracující poctivý člověk ano, nezaměstnaný ožrala ne. Máme vůbec právo takto soudit a dělit lidi? Neměl by KAŽDÝ mít právo na přiměřeně důstojný život?
Takový příjem by také nahradil většinu sociálních dávek a zbavil práce spoustu těch úřednic a úředníků, kteří pomáhají vyplňovat papíry a kontrolovat, kdo na jakou dávku má nebo nemá nárok.
Jsem příznivcem nepodmíněného základního příjmu. Myslím si, že současná produktivita práce je dostatečně vysoká na to, aby zajistila naše základní potřeby. Honba za více penězi vede k nadbytku, přehnané výrobě, ale taky k většímu ničení životního prostředí. Kdybychom měli zajištěnou určitou částku na nezbytné přežití, nemuseli bychom zoufale shánět jakoukoliv práci jen kvůli penězům. Podle mě by to vedlo k uklidnění, lidé by byli méně vystresovaní. Obzvlášť by to pomohlo třeba single maminkám, pro které je zajištění potřeb dětí fakt náročné.
A jak by to bylo s motivací do práce? To by dost záviselo na výši tohoto příjmu. Pokud by byl dost vysoký, tak by se člověku pracovat nevyplatilo, raději by zůstal doma. Měl by být ale dostatečně vysoký na skromné přežití.

Experimenty a zkušenosti:
Ve Finsku udělali dvouletý pokus s lidmi, kteří byly bez práce a zjistili, že motivace pracovat se nijak zvlášť nezměnila, tedy ani nesnížila ani nezvýšila. Ale zvýšil se pocit štěstí u lidí.


Rozhovor o základním příjmu: https://anchor.fm/limity-jsme-my/episodes/Yuval-Orr-Vechny-pbhy-smuj-ke-komunit–Nkter-z-nich-jsou-vt–jin-men–ale-vdy-se-jedn-o-komunitu–kter-pila-na-zpsoby–jak-se-o-sebe-postarat-eg4qcb/a-a2jgb8r?fbclid=IwAR248aoVA01CoZ5ClBZNg4ooShskBkOM8Bb8K0ePFQDGoYa7zihPX3s8ifk
Videa na youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD+z%C3%A1kladn%C3%AD+p%C5%99%C3%ADjem

Diskuzi o nepodmíněném základním příjmu rozvířila také situace s koronavirem v roce 2020, kdy se spousta lidí dostala do existenčních potíží nikoliv vlastní vinou, ale v důsledku omezení práce a podnikání v období pandemie. Dobrý článek na toho téma např. zde: https://slusnafirma.cz/souvislosti/zivot-koronaviru-se-zmeni-jistotou-ze-urychli-nektere-trendy-jednim-nich-zavedeni-univerzalniho-zakadniho-prijmu/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *