5. prosince – den půdy

hDnes, 5. prosince, je den půdy. Té tmavé hmoty, po které šlapeme a považujeme ji za samozřejmost. Vždyť je všude, je jí dost, všechno z ní roste, tak jakýpak problém?
Problém je v tom, že současné průmyslové zemědělství půdu ničí. Konkrétně v ní ničí tu živou složku, která je nezbytná pro úrodnost půdy, pro to, aby v ní mohly růst důležité jedlé rostliny.
Co ohrožuje půdu?
Celosvětovým problémem je zasolování půdy, ke kterému dochází v horkém podnebí, když se intenzivně hnojí, voda se vypařuje a vynáší nespotřebovaná minerální hnojiva k povrchu půdy. Nakonec je koncentrace těch minerálních látek tak vysoká, že pěstování není možné nebo rentabilní. Zasolením je už prý degradováno 866 milionu hektarů, tedy 8,7% povrchu planety.
V Česku se díky klimatu se zasolenou půdou příliš nepotkáme. U nás spíš dochází k vodní nebo větrné erozi, kdy je odhalená půda na velkých polích vystavená povětrnostním vlivům. Není vzácné vidět v polích hluboké erozní rýhy způsobené vodou. Erozi napomáhá i to, že máme oproti ostatním zemím mnohem větší půdní celky. Místo malých políček máme stále obrovské lány, kde k erozi dochází mnohem snadněji.

Co prospívá půdě na zahradě?
Měla by být stále něčím zakrytá, buď vegetací nebo mulčem. Měla by mít dostatek organické hmoty, kterou někteří zahrádkáři zarývají, ale rozkládající se mulč nebo kompost na povrchu záhonů fungují také. Do půdy lze přidat dřevěné uhlí, které se nerozkládá a nehnojí, ale působí jako obrovská plocha pro mikroorganismy. A ty v půdě opravdu chceme. S kvalitou půdy na zahrádce souvisí i kompostování, ale do toho se raději nebudu pouštět, to ja další veliké a důležité téma.

Ráda bych k dnešnímu svátku popřála půdám na celém světě, aby se k nim lidé chovali s respektem a s vědomím té důležitosti a vzácnosti, kterou pro nás půda má.

https://www.un.org/en/observances/world-soil-day

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze_p%C5%AFdy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *